Glass Net Recycling

Segregacja
i odzysk szkła

 

 

Odpady w postaci stłuczki szklanej są cenne ze względu na możliwość ich ponownego zastosowania w przemyśle jako surowca. Różnice w rodzaju stłuczki szklanej wynikają m.in. z rodzaju szkła i wyrobów szklarskich z jakich pochodzi, miejsca wytworzenia i sposobu gromadzenia. Stłuczka szklana ze względu na swoje cechy chemiczne, fizyczne, czy zawartość zanieczyszczeń wymaga zastosowania odpowiednich metod uzdatniania, żeby przygotować ją na potrzeby przemysłu.

Skup i sprzedaż
stłuczki szklanej

 

Pozyskiwanie stłuczki szklanej oraz jej przetwarzanie to nasze główne zadanie biznesowe. Zapraszamy do kontaktu zarówno wytwórców odpadów szklanych, jak i zainteresowanych ich zakupem po odpowiednim przetworzeniu. Jesteśmy nastawieni na pozyskiwanie bezbarwnych odpadów szklanych, głównie ze szkła płaskiego. Niemniej jesteśmy otwarci na rozmowę o każdym rodzaju szklanych śmieci.

 

 

Polityka
środowiskowa

 

W firmie Glass Net Recycling łączymy działalność biznesową z troską o środowisko naturalne. W jaki sposób? Otóż, oczyszczamy nasze otoczenie z odpadów szklanych, które w 100% nadają się do ponownego wykorzystania, co dodatkowo pozwala na oszczędzanie surowców naturalnych, które są zastępowane zużytym szkłem. Oczywiście zużywany energię, żeby transportować i przetwarzać odpady, ale dzięki temu nie kończą one na składowiskach odpadów.

Dokumenty, których
możesz potrzebować
Znajdź siedzibę firmy
na mapie Google Maps
Ul. Wrocławska 16
58-309 Wałbrzych
© 2017 Glass Net Recycling
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl